Updates from Tháng Bảy, 2011 Toggle Comment Threads | Phím tắt

 • F&B Group 2:18 pm on July 7, 2011 Liên kết tĩnh | Phản hồi  

  The Discount Rate 

  Cần phân biệt giữa Fed fund rate và discount rate.

  Fed fund rate là lãi suất mà Fed muốn target cho các NH vay mượn lẫn nhau. Đó là những khoảng vay hằng ngày ( overnight ) dựa trên những khoảng dữ trữ của NH, và các NH có thể get interest on it. Để target được lãi suất thì FED sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, mua hoặc bán các giấy tờ có giá trên thị trường.

  Discount rate là lãi suất các NH vay Fed trong trường hợp thiếu thanh khoản và không vay được từ các NH khác, và vì thế khoản vay này cần đến collateral làm bào đảm ( giấy tờ có giá chẳng hạn ). Do bản chất của khoản vay này rủi ro hơn nên thông thường Discount rate > Fed fund rate.

  Ở Việt Nam lãi suất cơ bản ít có nghĩa, 2 lãi suất đóng vai trò quan trọng đó là lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn. Hai loại ls này đóng vai trò là sàn ( chiết khấu) và trần ( tái cấp vốn ), tuy nhiên việc được đáp ứng đầy đủ các nguồn vốn hay không từ những hình thức vay này là điều cần xem xét thêm trong thực tế.

  Advertisements
   
 • F&B Group 5:02 pm on July 5, 2011 Liên kết tĩnh | Phản hồi  

  A look inside hedge funds 

  Một hedge fund thường có những đặc điểm sau :

  Thứ nhất là quy định 65% các thành viên của hedge fund phải là Accredited với lượng tài sản lớn và thu nhập hằng năm cao.

  Đặc điểm thứ hai là large personal state : ở video này là 4 mm USDs

  Điểm thứ ba quy định high minimum số tiền đầu tư vào quỹ, thứ tư là first year lock in nghĩa là có thể bán cổ phần của mình để lấy lấy lại tiền đầu tư, thứ năm là infrequent redemption việc thu hồi tiền đầu tư bị hạn chế số lần trong năm.

  Điểm thứ sáu các hedge sử dụng nhiều techiques khác nhau để đa dạng hóa đầu tư với tỉ lệ đòn bẩy cao.

  Điểm cuối cùng lock you in để ngăn chặn nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu khi có khủng hoảng, hedge quy định không được bán chứng khoán trong giai đoạn khó khăn như thế, đặc biệt là khi hedge có leverage cao.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Phản hồi
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Hủy bỏ